Author(s): Siti Aminah,

Date: Sep 19, 2021

Publisher: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I), Yayasan Insan Cendekia Indonesia Raya

Author(s): Siti Aminah,

Date: Jan 12, 2021

Publisher: Yayasan Literasi Kita Indonesia, Yayasan Literasi Kita Indonesia

Date: Jan 31, 2014

Publisher: LPPM STIKES Guna Bangsa Yogyakarta, STIKES Guna Bangsa Yogyakarta