Date: Sep 30, 2021

Publisher: Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah (LP2I) IAI Bunga Bangsa Cirebon, Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon

Date: Aug 28, 2021

Publisher: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAI Bunga Bangsa Cirebon, Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon

Date: Feb 28, 2021

Publisher: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAI Bunga Bangsa Cirebon, Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon