Date: Aug 16, 2022

Publisher: Fakultas Ushuluddin bekerjasama dengan Himpunan Peminat Ilmu-ilmu Ushuluddin (HIPIUS), Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim

Author(s): Rahman Rahman,

Date: Apr 08, 2021

Source: Bertuah

Publisher: Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkalis

Date: Jun 29, 2020

Publisher: Fakultas Ushuluddin bekerjasama dengan Himpunan Peminat Ilmu-ilmu Ushuluddin (HIPIUS), Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim