Date: Mar 21, 2021

Publisher: Sekolah Tinggi Agama Islam Syaichona Moh. Cholil Bangkalan , STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

Date: Dec 20, 2020

Publisher: Progam Studi Filsafat Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Author(s): Khoirul Faizin,

Date: Mar 08, 2020

Publisher: LP3m STIT al Urwatul Wutqo - Jombang, STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang