Date: Mar 05, 2023

Publisher: Sekolah Tinggi Agama Islam Publisistik Thawalib Jakarta, STAI Publisistik Thawalib

Date: Oct 05, 2022

Publisher: STAI Publisistik Thawalib Jakarta, STAI Publisistik Thawalib

Date: Oct 01, 2020

Publisher: Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya