Date: Dec 25, 2018

Publisher: Jurusan Tadris Bahasa Indonesia, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Date: Nov 30, 2018

Publisher: Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Madura, Institut Agama Islam Negeri Madura

Date: Nov 30, 2018

Publisher: Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Madura, Institut Agama Islam Negeri Madura