Date: May 31, 2019

Publisher: Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Madura, Institut Agama Islam Negeri Madura

Publisher: Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Madura, Institut Agama Islam Negeri Madura

Author(s): Asri Siti Fatimah,

Date: May 31, 2019

Publisher: Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Madura, Institut Agama Islam Negeri Madura

Date: May 31, 2019

Publisher: Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Madura, Institut Agama Islam Negeri Madura

Author(s): Dewi Christa Kobis,

Date: May 31, 2019

Publisher: Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Madura, Institut Agama Islam Negeri Madura

Date: May 31, 2019

Publisher: Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Madura, Institut Agama Islam Negeri Madura

Author(s): Abdul Wafi,

Date: May 31, 2019

Publisher: Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Madura, Institut Agama Islam Negeri Madura

Author(s): Susi Harliani,

Date: May 31, 2019

Publisher: Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Madura, Institut Agama Islam Negeri Madura

Date: Nov 30, 2018

Publisher: Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Madura, Institut Agama Islam Negeri Madura