Author(s): Dedy Sumardi,

Date: Dec 01, 2016

Publisher: UIN Sunan Kalijaga, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Author(s): Dedy Sumardi,

Date: Jun 13, 2016

Publisher: Jurusan Akhwal Syaksiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam , IAIN Syekh Nurjati Cirebon