Author(s): Atun Wardatun, Abdul Wahid,

Date: May 10, 2020

Publisher: Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Author(s): Atun Wardatun,

Date: Dec 14, 2016

Publisher: al-Jami'ah Research Center, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Author(s): Atun Wardatun,

Date: Dec 14, 2016

Publisher: al-Jami'ah Research Center, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga