Publisher: Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIS Sambas, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Author(s): Syafruddin Syafruddin,

Date: Apr 21, 2021

Publisher: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (P3SDM) Melati , Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (P3SDM) Melati

Author(s): Syafruddin Syafruddin,

Date: Oct 29, 2019

Source: Al'Adalah

Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdilan kepada Masyarakat (LP2M), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember