Date: Aug 08, 2020

Source: Dirasah

Publisher: LP3M IAIFA KEDIRI, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Faqih Asy'ari Kediri

Date: Dec 31, 2016

Publisher: Program Studi Psikologi Islam, Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri