Author(s): Wasid Wasid, Mahsun Mahsun,

Date: Dec 01, 2018

Source: Al-Fikrah

Publisher: Program Studi Pendidikan Agama Aislam, STAI Al-Hamidiyah Bangkalan

Author(s): Wasid Wasid,

Date: Sep 02, 2013

Publisher: Program Studi Agama-Agama, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Author(s): Wasid Wasid,

Date: Dec 01, 2011

Publisher: Progam Studi Filsafat Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel