Author(s): Ahmad Fikri Sabiq,

Date: May 19, 2022

Publisher: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, IAIN Kediri

Date: Jul 29, 2021

Publisher: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementrian Agama

Author(s): Ahmad Fikri Sabiq,

Date: Dec 30, 2020

Publisher: Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Jember