Date: Feb 06, 2021

Publisher: Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat , Islamic Institute of Syarifuddin Lumajang, Indonesia.

Author(s): Fawziah Zahrawati,

Date: Jun 21, 2020

Publisher: Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, IAIN Parepare, IAIN PAREPARE