Author(s): Ahmad Ropei,

Date: Dec 21, 2020

Publisher: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), IAI Latifah Mubarokiyah Tasikmalaya

Author(s): Ahmad Ropei,

Date: Nov 18, 2020

Publisher: Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Makassar