Date: Jul 07, 2022

Publisher: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Pariangan Batusangkar, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Pariangan Batusangkar

Author(s): ABDUL MUFID,

Date: Apr 08, 2020

Publisher: Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Kerinci

Author(s): ABDUL MUFID,

Date: Jun 05, 2019

Publisher: Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel