Publisher: Prodi Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta