Author(s): Ahmad Masfuful Fuad,

Date: Dec 16, 2016

Publisher: Fakultas Syariah IAIN Samarinda, IAIN Samarinda

Author(s): Ahmad Masfuful Fuad,

Date: Dec 08, 2016

Publisher: Jurusan Akhwal Syaksiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam , IAIN Syekh Nurjati Cirebon