Author(s): Khoiri Khoiri, Jon Hendri,

Date: Mar 29, 2018

Publisher: STIH Putri Maharaja, STIH Putri Maharaja

Author(s): Khoiri Khoiri,

Date: Jul 18, 2017

Publisher: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Author(s): Khoiri Khoiri,

Date: Jul 18, 2017

Publisher: Pascasarjana bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh