Author(s): Miftahul Huda,

Date: Dec 04, 2017

Publisher: Pascasarjana IAIN Tulungagung, IAIN Tulungagung

Author(s): Miftahul Huda,

Date: Oct 11, 2017

Source: Al-Manahij

Publisher: IAIN Purwokerto, IAIN Purwokerto

Author(s): Miftahul Huda,

Date: Feb 01, 2013

Publisher: UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah