Author(s): Ahmad Rofii,

Date: May 31, 2016

Publisher: Jurusan Akhwal Syaksiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam , IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Author(s): Ahmad Rofii,

Date: Dec 01, 2014

Publisher: UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel