Date: Jul 17, 2020

Source: Istinbath

Publisher: Fakultas Syariah UIN Mataram, UIN Mataram

Author(s): Asep Saepudin Jahar,

Date: Dec 31, 2015

Source: STUDIA ISLAMIKA

Publisher: UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah