Author(s): Bagus Rohmatulloh,

Date: Jan 31, 2024

Publisher: LP3M IAI Persis Bandung, Institut Agama Islam Persis Bandung

Author(s): Bagus Rohmatulloh,

Date: Dec 27, 2022

Publisher: PRODI EKSYA (Ekonomi Syariah) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Persis Bandung