Author(s): Muhamad Mukhlason,

Date: Jun 14, 2022

Publisher: Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana Bangil, Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana Bangil

Author(s): Muhamad Mukhlason,

Date: Dec 01, 2021

Publisher: Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat , Islamic Institute of Syarifuddin Lumajang, Indonesia.

Author(s): Muhamad Mukhlason,

Date: May 11, 2019

Publisher: Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana Bangil, Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana Bangil