Author(s): Ho Peng Khoo,

Date: Dec 26, 2021

Publisher: PPM Sekolah Tinggi Teologi Widya Agape dan Perkumpulan Teolog Agama Kristen Indonesia, Sekolah Tinggi Teologi Widya Agape