Date: Jun 24, 2021

Publisher: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Author(s): Mukoyimah Mukoyimah,

Date: Dec 27, 2019

Publisher: Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Walisongo Semarang