Date: Dec 16, 2021

Source: allughah

Publisher: Pusat Bahasa dan Kajian Keislaman (PUSBAKIK) UIN FAS Bengkulu, UIN Fatmawati Sukarno

Date: Jun 30, 2021

Publisher: Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang., UIN Maulana Malik Ibrahim Malang