Date: Dec 01, 2022

Publisher: Program Studi Psikologi Islam, Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri

Date: Feb 06, 2022

Source: Dirasah

Publisher: LP3M IAIFA KEDIRI, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Faqih Asy'ari Kediri

Date: May 25, 2021

Publisher: STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, STAI Auliaurrasyidin