Date: Oct 19, 2022

Publisher: Sekolah Tinggi Agama Islam Syaichona Moh. Cholil Bangkalan , STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

Date: Jun 12, 2017

Publisher: Prodi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Date: Jun 02, 2014

Publisher: Prodi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga