Date: Mar 05, 2024

Publisher: Sekolah Tinggi Agama Islam Publisistik Thawalib Jakarta, STAI Publisistik Thawalib

Publisher: Pascasarjana Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Publisher: Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga

Author(s): Sukatin Sukatin,

Date: Sep 01, 2015

Publisher: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Institut Agama Islam (IAI) Nusantara Batang Hari.