Publisher: Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Publisher: Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Author(s): Tri Yuliani,

Date: Jun 29, 2020

Publisher: UPT Pusat Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan, IAIN (State Institute for Islamic Studies) Padangsidimpuan