Author(s): Mardian Sulistyati,

Date: Feb 25, 2020

Publisher: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Author(s): Mardian Sulistyati,

Date: Oct 07, 2019

Publisher: Pusat Studi Gender dan Anak, UIN (State Islamic University) Syarif Hidayatullah Jakarta

Author(s): Mardian Sulistyati,

Date: Jun 30, 2019

Publisher: IAIN Bukittinggi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi