Date: Jun 30, 2018

Publisher: Jurusan Tadris Matematika FTIK IAIN Padangsidimpuan, IAIN (State Institute for Islamic Studies) Padangsidimpuan

Author(s): Ahmad Nizar Rangkuti,

Date: Dec 30, 2016

Publisher: Jurusan Tadris Matematika FTIK IAIN Padangsidimpuan, IAIN (State Institute for Islamic Studies) Padangsidimpuan

Author(s): Ahmad Nizar Rangkuti,

Date: Dec 30, 2015

Publisher: Jurusan Tadris Matematika FTIK IAIN Padangsidimpuan, IAIN (State Institute for Islamic Studies) Padangsidimpuan