Publisher: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), IAI Latifah Mubarokiyah Tasikmalaya

Date: Nov 01, 2018

Publisher: Jurusan Akhwal Syaksiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam , IAIN Syekh Nurjati Cirebon