Author(s): Abdul Mufid,

Date: May 09, 2023

Publisher: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Author(s): Abdul Mufid,

Date: Jun 29, 2020

Publisher: Fakultas Ushuluddin bekerjasama dengan Himpunan Peminat Ilmu-ilmu Ushuluddin (HIPIUS), Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim

Author(s): Abdul Mufid,

Date: Jun 11, 2020

Publisher: Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang