Author(s): Jajang A Rohmana,

Date: Nov 19, 2020

Publisher: Pascasarjana IAIN Tulungagung, IAIN Tulungagung

Author(s): Jajang A Rohmana,

Date: Dec 31, 2018

Publisher: Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama