Date: Nov 27, 2021

Publisher: Program Studi Tadris Matematika, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Date: Jun 14, 2021

Publisher: Program Studi Tadris Matematika, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Date: Nov 01, 2016

Publisher: Prodi Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel