Author(s): Al Makin,

Date: Apr 30, 2017

Source: STUDIA ISLAMIKA

Publisher: UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Author(s): Al Makin,

Date: Dec 07, 2016

Source: Al-Tahrir

Publisher: IAIN Ponorogo, IAIN Ponorogo

Author(s): Al Makin,

Date: Sep 01, 2016

Publisher: UIN Sunan Ampel, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel