Date: Sep 14, 2023

Publisher: Sekolah Tinggi Agama Islam Publisistik Thawalib Jakarta, STAI Publisistik Thawalib