al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman dan Pendidikan

Published by Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hidayah Tasikmalaya

Grade:None

Articles: 0

ISSN (e-ISSN): 2747-0105 (2721-5504)

Grade: None

Country: Indonesia

al-Urwatul Wutsqo merupakan jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hidayah Tasikmalaya yang mempunyai fokus dan scope pada bidang Bahasa Arab, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini.

Visit Website