NUZULUL QUR’ AN DAN ASBABUN NUZUL

Abstract

Artikel ini membahas tentang kajian nuzulul Qur’an dan asbabun nuzul sebagai pintu pengetahuan yang mengungkap hubungan di seputar teks dan realitas yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam memahami kandungan ayat Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan secara berangsur-angsur, maka upaya memahami keadaan yang sebenarnya menyangkut peristiwa yang meliputi ayat al-Quran ketika diturunkan kepada Nabi SAW adalah penting dan tidak boleh diabaikan dalam mengungkap isi kandungannya. Kajian nuzulul Qur’an dan asbabun nuzul mampu mengantarkan seorang mufassir pada pemahaman yang benar dengan memahamai kandungan teks dan keadaan yang menyertai peristiwa yang terjadi ketika Al-Quran diturunkan.