Ứng dụng thuật toán di truyền nhị phân để tìm vị trí đặt tối ưu thiết bị đo đại lượng pha trên lưới truyền tải Việt Nam

Abstract

Công việc vận hành các hệ thống điện hiện nay được hỗ trợ rất nhiều nhờ các phần mềm quản lý, trong đó, thông số quan trọng đầu vào chính là dữ liệu đo đạc từ các vị trí đo trên hệ thống. Hiện nay, các thiết bị đo đồng bộ pha (PMU) được sử dụng nhiều vì tính đồng bộ của dữ liệu về mặt thời gian, giúp nâng cao độ tin cậy của các đánh giá vận hành hệ thống. Việc thực hiện bài toán tìm vị trí tối ưu đặt thiết bị PMU là cần thiết, giúp đưa ra số lượng thiết bị cần dùng ít nhất và các vị trí đặt tối ưu nhằm đảm bảo quan sát được toàn bộ hệ thống. Để giải quyết bài toán này, bài báo sử dụng thuật toán di truyền biến nhị phân để tính toán chỉ số quan sát của các nút, giúp lựa chọn phương án. Thuật toán được áp dụng nghiên cứu cho lưới điện truyền tải của Việt Nam.