Moderasi Beragama Perspektif Tarekat

Abstract

Ajaran tarekat perlu dijalankan secara benar dan juga tepat, sikap pengamal yang berlebih-lebihan dalam mengungkapkan amalan tentu akan menghasilkan dampak yang kurang tepai, baik untuk dirinya, lingkungan bahkan untuk tarekat itu sendiri. Oleh karnanya Moderasi beragama erat kaitanya dengan rasa toleransi, keseimbangan dan juga keadilan dapat memberikan gambaran dan ruang yang jelas terhadap koridor-koridor kemanusiaan dan ke-ilahian. Sikap pengamal tarekat adalah dengan menjalankan ajaran sesuai dengan tuntunan syeikh mursyid abah aos yang mengacu kepada tanbih syeikh abdulloh mubarok bin nur muhammad QS.Moderasi Beragama