Khidhir dalam Pandangan Ibn Taimiyyah

Abstract

Abstrak: Pemikiran Ibn Taimiyyah merupakan salah satu rujukan terpenting dalam dunia pemikiran Islam. Dua fatwa mengenai status keabadian Khidhir yang disandarkan kepada Ibn Taimiyyah menunjukkan atas hal itu. Penelitian ini mecoba mengungkap kedua jenis fatwa tersebut dan membandingkannya dengan pemikiran-pemikiran Ibn Taimiyyah secara umum. Penelitian ini menunjukkan bahwa keyakinan mengenai hidup atau wafatnya Khidhir merupakan keyakinan yang berlandaskan pada sumber yang sah. Kata kunci: Ibn Taimiyyah, Khidhir.