PENANAMAN NILAI-NILAI KARAKTER TERHADAP ANAK SEBAGAI PENDIDIKAN DASAR BERDASARKAN KISAH LUQMAN DALAM AL-QUR’AN

Abstract

Bagi para pendidik dan orangtua hendaknya melakukan pengajaran sesuai prioritas, karena dalam pendidikan agama Islam tidak hanya mementingkan segi kognitifnya saja, melainkan sesi afiktif justru lebih utama. Dari kisah Luqman itulah dapat diambil contoh bagaimana membentuk nilai-nilai karakter. Maka dengan mengetahui metode yang tepat, diharapkan akan lebih baik hasil yang didapat. Terdapat tiga metode yang digunakan Luqman dalam pembentukan nilai-nilai karakter: 1). Pemberian Mauizah (untuk kebaikan, kelapangan hati, kelembutan hati dan menghilangkan kerasnya hati), 2). Pengajaran dengan Kasih Sayang, seperti panggilan lembut Luqman kepada anaknya (yaa bunayya),  3). Pengajaran Bertahap (Pendidikan Aqidah, Pendidikan Syari’ah, Pendidikan Akhlak).