Rashid Rida dan Fahaman Baru Islam

Abstract

Kertas ini berusaha meneliti fikrah pembaharuan Sayid Muhammad Rashid Rida dan perjuangannya dalam melanjutkan rencana pembaharuan Muhammad Abduh dan cita-cita reform yang diperjuangkannya dengan Sayid Jamal al-Din al-Afghani pada penghujung abad ke 19. Ini digerakkan dalam jaringan intelektual yang berpengaruh di Mesir pada awal kurun ke 20 lewat majalah al-Manar yang menjadi corong dalam menggulirkan pemikiran reform dan menyebarkan idea-idea islah yang dibawa al-Afghani dan Abduh dalam majalah al-‘Urwatul Wuthqa yang terbit di Paris. Pembaharuan yang cukup signifikan yang dibawa Rida adalah dalam penghasilan karya tafsir yang bercorak adabi ijtima‘i yang dimuatkan dalam majalah al-Manar yang membawa pemikiran rasional dalam tafsir dan menjadi katalis dalam membawa perubahan dan menyatukan kekuatan akal dan wahyu secara tuntas. Kertas ini menyimpulkan bahawa Rashid Rida merupakan antara sosok terpenting dalam modernisme Islam yang telah memberikan sumbangan yang penting dalam kebangkitan Islam dan pengembangan tradisi intelektualnya di abad moden.