Dr Siddiq Fadzil dan Derap Perjuangannya

Abstract

Kertas ini menelaah buku Melayu dan Islam: Martabat Umat dan Daulat Rakyat karya Dr Siddiq Fadzil. Setelah diluncurkan pada 25 Jun 2012 di Hotel De Palma, Ampang, buku Melayu dan Islam: Martabat Umat dan Daulat Rakyat karya Dr Siddiq Fadzil terus diangkat dan “siap ditanggapi” oleh khalayak pembaca dan intelek. Dr Siddiq lahir di kalangan pemikir dan kelompok pembaharu di tanah air; dan merupakan aktivis dan pemimpin Islam yang besar yang menonjol dalam kegiatan intelek dan budaya yang luas. Beliau merupakan penggerak penting gerakan PKPIM (Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia), ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) dan WADAH (Wadah Pencerdasan Umat Malaysia) dan telah bergelut dalam perjuangan bangsa sejak empat dekad yang lampau. Artikel ini cuba merumuskan sumbangannya dalam buku Melayu dan Islam ini sebagai suatu koreksi budaya dalam mengangkat diskusi tentang tradisi dan ciri budaya yang signifikan di kepulauan Melayu-Indonesia yang berakar dengan nilai rasionalisme dan humanisme Islam yang kental dan faham-faham pemikiran yang ideal yang telah mengangkat dan mempertahankan nilai kebudayaan dan peradabannya sejak masuknya Islam ke nusantara.