Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama

Abstract

rangka membangkitkan dan meningkatkan pengamalan agama anggota keluarga. Pada umumnya dalam keluarga khususnya orang tua berperan dalam pendidikan keagamaan, keharmonisan yang sangat baik berpengaruh terhadap amalan seseorang. Di dalam keluarga khususnya orang tua selalu memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap sesama anggota keluarga, agar tercipta kedamaian supaya keluarga bahagia maka timbulah keadaan yang positif yang mampu mengubah akhlak anak. Bagi orang tua, ayah atau ibu hendaknya juga memberikan pendidikan yang baik bagi anak kuhusnya pendidikan agama yang telah diperintahkan oleh Allah swt., dan ikuti jalan rasul kita yaitu Muhammad saw., agar senatiasa damai hidup di dunia dan di akhirat. Pengaruh keharmonisan keluarga dengan pengamalan agama lebih besar di pengamalan ibadah salat.