Petuah-Petuah Rasulullah –s|alallahu ‘alaihi wa sallam- dalam Pengentasan Kemiskinan

Abstract

Kemiskinan merupakan salah satu probem utama yang menjerat kehidupan manusia. Kemiskinan selalu menghantui kehidupan individu maupun negara dari masa kemasa. Islam sebagai agama rahmat bagi alam semesta tidak luput memperhatikan pemasalahan kemiskinan. Dalam literatur Islam kita jumpai istilah kefakiran (kemiskinan) mendekati kekufuran. Rasulullah sebagai utusan yang memiliki jargon rahmat bagi alam semesta sangat memperhatikan problematika umatnya, diantaranya persoalan kemiskinan yang telah mendera umat beliau dari saat beliau masih hidup di tengah-tengah mereka secara langsung. Bahkan beliau sendiri selalu memohan perlindungan kepada Allah dari kemiskinan.