الوزير ابن مقلة أحد عمالقة الخطاطين فى العصر العباسى

Abstract

Peradaban dan kebudayaan Islam mencapai puncak dan keemasannya pada masa-masa pemerintahan Daulah Abbasiyah dalam berbagai bidang. Salah satu bidang kebudayaan yang tak kalah pesatnya pada masa itu ialah berkembangnya seni kaligrafi (al-Khath al-Jamilah). Ada tiga maestro kaligrafer yang paling tersohor pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu: Ibnu Muqlah, Ibnu al-Bawwab, dan al-Musta’shimi. Dalam tulisan ini hanya akan diperkenalkan satu di antaranya yaitu Ibnu Muqlah. Ia pernah menjadi perdana menteri pada tiga orang khalifah Abbasiyah: al-Maqtadir billah, al-Kahir billah, dan al-Radhi billah. Dialah peletak pertama kaidah kaligrapi Arab, yang dikembangkan oleh para kaligrafer yang datang kemudian. Kaedah kaligrafi yang diciptakannya dinamai al-khath al-mansub, yaitu tulisan yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang tepat.